Wat wij bieden

Het team van de Graaf Jan wil het beste voor uw kind. Wij willen dat kinderen zich veilig voelen, met plezier naar school gaan en leren om zelfstandig, maar ook met andere kinderen samen te werken.

De missie van de Graaf Jan is dan ook 'samen leven, samen leren'. In de hele maatschappij is samenwerking een belangrijke vaardigheid.

Goed onderwijs

De Graaf Jan staat voor kwalitatief goed onderwijs. Wij willen kinderen stimuleren om net dat stapje extra te zetten en meer uit zichzelf te halen. De leerkrachten werken met moderne methoden en middelen. Op betrokken wijze begeleiden zij de leerlingen in hun ontwikkeling en daarbij zijn ze niet alleen prestatiegericht. Positieve ervaringen, succesbeleving en een veilig leerklimaat vinden we net zo belangrijk.

Uw kind als individu

Wij bieden onderwijs op maat. Elk kind heeft andere onderwijsbehoeften, de leerkracht kijkt naar uw kind als individu. Onze moderne lesmethoden bieden verschillende niveaus aan, zodat uw kind op zijn eigen niveau een vak kan volgen.

Kan een kind meer aan, dan krijgt het extra uitdaging. Liggen een of meerdere vakken een kind minder, dan zijn leren op zijn eigen niveau en verlengde instructie belangrijk. Zo blijven de kinderen gemotiveerd en stimuleren we hun eigen talenten.

Talentontwikkeling

Wij vinden het belangrijk om talenten van kinderen en volwassenen te gebruiken en te ontwikkelen. Ieder kind heeft zijn eigen talent. Dit talent wordt ingezet in de school waarbij aandacht is voor portfolio, werken op verschillende niveaus en eigenaarschap van je eigen talentontwikkeling. 

Werken met Chromebooks

Ons onderwijs sluit goed aan op het onderwijs in de 21e eeuw. Wij werken veel met Chromebooks, die in alle klassen worden ingezet voor rekenen, lezen, taal, zaakvakken, werkstukken en spreekbeurten.

Onderzoekend en ontwerpend leren (IPC)

Vanaf september 2017 zijn wij een IPC-school. IPC staat voor International Primary Curriculum en is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar gericht op zowel de creatieve als de zaakvakken.Onderzoekend en ontwerpend leren is van een enorme waarde voor de ontwikkeling van de kinderen. De grootste verandering die er zal komen, is dat de kinderen niet meer zullen vragen: "Wat gaan we doen?" maar "Wat gaan we leren?" Het lijkt een klein verschil als je kijkt naar beide zinnen maar er zit een wereld van verschil in als het gaat om de ontwikkeling van onze kinderen.

Vijf-gelijke-dagenmodel

De Graaf Jan werkt als enige school in Montfoort met een vijf-gelijke-dagenmodel. De kinderen zijn bij ons van 8.30 tot 14.00 uur op school. Ze eten gezellig met de leerkracht een boterham in de klas en spelen tussen de middag lekker buiten. Wij ervaren dat dit kinderen rust biedt en het komt de concentratie en prestaties ten goede. Onze actieve voorschoolse en buitenschoolse opvang sluiten goed aan op onze lesdag.