Wat leren we in de Klimklas?

We hebben aandacht voor alle kinderen, dus ook voor de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. We zijn  het afgelopen  jaar gestart met een Klimklas. Via deze Klimklas bieden we leerlingen in de school extra uitdaging aan. Elke donderdag komen kinderen van deze klas bij elkaar en werken aan een thema met onderzoeksvragen en hogere denkorde vragen. Ze krijgen moeilijke opdrachten, reflecteren en leren om te lerne. In deze Klimklas zitten een aantal kinderen uit groep 5 t/m 8.