Onze identiteit

De Graaf Jan is een open protestants-christelijke school. Iedereen die onze identiteit respecteert, is van harte welkom.

Uw kind maakt op onze school kennis met Bijbelverhalen. Deze verhalen vertalen wij naar een boodschap voor het leven van nu. We beginnen de dag in de kring, met een gebed of lied. Christelijke feestdagen vieren we in de groep en soms samen met alle ouders.

We maken gebruik van de methode Kind op Maandag. Klik hieronder voor de verhalen uit Kind op Maandag:

Gebedsgroep

Elke drie weken komt een groep ouders bij elkaar om te bidden voor de Graaf Jan.  Deze groep bestaat momenteel uit ongeveer drie ouders. De gebedsgroep komt één keer in de drie weken bij elkaar op een vrijdagmorgen van 8.30-9.30 uur, bij iemand thuis. Kleine kinderen kunnen gerust meekomen!

Wilt u als ouder een  keer meeluisteren en eventueel meebidden? Dit kan, neem dan even contact met ons op.

De komende gebedsdata worden nog gepland

 

Gebedspunten kunt u doorgeven per email, via gebedsgroepgraafjan@gmail.com.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariska Hagedoorn (mariska.hagedoorn@gmail.com