Onze identiteit

De Graaf Jan is een open protestants-christelijke school. Iedereen die onze identiteit respecteert, is van harte welkom.

Uw kind maakt op onze school kennis met Bijbelverhalen. Deze verhalen vertalen wij naar een boodschap voor het leven van nu. We beginnen de dag in de kring, met een gebed of lied. Christelijke feestdagen vieren we in de groep en soms samen met alle ouders.

We maken gebruik van de methode Kind op Maandag. Klik hieronder voor de verhalen uit Kind op Maandag: