Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een grote groep ouders die zich samen met het team enthousiast inzetten om verschillende activiteiten te organiseren en mogelijk te maken. De OR helpt bij de organisatie van onder andere het schoolreisje, de koningsspelen, de Avond4daagse, het verkeersexamen en het versieren van de school bij feestelijkheden. Daarnaast draagt de OR financieel bij aan onder andere KUVO-voorstellingen en de aanschaf van bibliotheekboeken.

Uit elke groep zitten ouders in de OR en zij vergaderen iedere 6 weken. Dan wordt de organisatie van de op handen zijnde activiteiten besproken. In de vergadering is altijd een vast lid van het team aanwezig.

Ouderbijdrage

Van de ouders wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd, die gebruikt zal worden voor die zaken waarvoor geen rijksbijdrage kan worden verkregen. Door uw bijdrage kunnen we b.v. diverse feesten en vieringen bekostigen, de prijs van het schoolreisje lager ,houden, nieuw spelmateriaal kopen enz. De bijdrage is voor dit schooljaar als volgt vastgesteld: € 30,50 per kind. De ouderraad beheert de gelden. Naast de ouderbijdrage vragen wij uw bijdrage voor het realiseren van de schoolkampen en schoolreisjes. De kosten voor schoolkamp van groep 8 zijn  € 59,00, groep 6 en 7, € 32,50 en het schoolreisje van de groepen 3 t/m 5 € 27,00. De kosten van het schoolreisje van de kleuters zijn € 6,00

Samenstelling schooljaar 2023-2024

Dit schooljaar zitten de volgende ouders in de OR:

Natascha Verweij

Lid

Jeroen Rijnboutt

Penningmeester

Sandra van Vreeswijk

Lid

Edith Hondema

Lid

José van de Merwe

Lid

Karin Spruit

Lid