Voor- en naschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (BSO) wordt bij de Graaf Jan geregeld door kinderopvangorganisatie KMN Kind & Co. Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en in de vakanties kan uw kind gebruik maken van de kinderopvang.

De BSO maakt gebruik van het schoolplein en de gymzaal. Daarnaast biedt de BSO uw kind diverse activiteiten aan, aan de hand van thema’s. Uw kind mag meedoen, maar wordt nergens toe verplicht. De opvang zien we echt als vrije tijd en ontspanning voor uw kind.

Voorschoolse opvang

De voorschoolse opvang is geopend op alle schooldagen en hier is uw kind vanaf 7.30 uur welkom.

Voor meer informatie en een inschrijfformulier kunt u terecht op www.kmnkindenco.nl.

Naschoolse activiteiten (NSA)

In Montfoort organiseert KMN Kind & Co Naschoolse Activiteiten (NSA) De NSA is toegankelijk voor alle kinderen van de betrokken scholen. ongeacht of ze naar de BSO gaan. Tegen een kleine vergoeding kunnen kinderen kennismaken met tal van activiteiten op het gebied van sport, cultuur, creativiteit en natuur. Van judo en Italiaans tot graffiti of programmeren. Informatie hierover wordt via de school verspreid. Eengevarieerd aanbod aan activiteiten, waardoor kinderen nieuwe ervaringen op kunnen doen, verbindt kinderen in de wijk, van verschilende scholen met elkaar. Met veel plezier dragen wij samen met de scholen en gemeente bij aan een goede balans tussen opvang, onderwijs en ontspanning.