Samen met ouders

De gezamenlijke zorg voor uw kind begint op het moment dat u uw kind aanmeldt. Onderwijs maken wij samen met u als ouder, en betrokken ouders dragen bij aan het leerplezier en onderwijsresultaat van hun kind. 

Samen leven, samen leren
Dit is de missie van onze school. Als school willen we het beste uit een kind halen. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat het kind zich veilig voelt, met plezier naar school gaat en leert om samen met andere kinderen te leven en te leren. We beseffen dat we samen met betrokken ouders kunnen bijdragen aan het leerplezier en onderwijsresultaat.  Wij willen veiligheid bieden, zodat elk kind ten volle profiteren van de mogelijkheden om tot ontplooiing, te komen. Hier willen wij samen met de kinderen en hun ouders gericht aan werken. Wij kiezen voor een positieve benadering met daaraan gekoppeld duidelijke afspraken en regels, die voor alle groepen gelden.  De leerkrachten stemmen hun onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Hierbij kijken we of uw kind een basisaanbod nodig heeft, of er uitdaging moet zijn, of dat er verlengde instructie (herhaling en extra uitleg) nodig is. 

In het document wederzijdse verwachtingen maken we duidelijk wat we van ouders verwachten en wat de ouders van ons kunnen verwachten als het gaat om het onderwijs op school.