Engels vanaf groep 1

In groep 1 starten we met Engels en gebruiken we de methode I-Pockets. Op een speelse en leuke wijze maken de kinderen kennis met de Engelse taal en verrijken we hun woordenschat.  Vanaf groep 4 wordt gebruik gemaakt van de Engelse methode Our Discovery Island. Aan de hand van liedjes, luistervoorbeelden, teksten en spelletjes wordt voortgeborduurd op de Engelse lessen van groep 1 t/m 3. In groep 6, 7 en 8 wordt extra Engels aangeboden via de methode Holmwoods. De kinderen kunnen dan zelfstandig teksten lezen, filmpjes bekijken en opdrachten maken. Tevens wordt er in de bovenbouw ook regelmatig naar het Engelse jeugdjournaal (Newsround) gekeken. Door vroeg te beginnen met Engels verloopt de stap naar het voortgezet onderwijs later soepel

Extra kunst & cultuur

De Graaf Jan heeft een breed cultureel aanbod. Elke groep neemt deel aan KUVO--activiteiten en daarnaast bieden we extra excursies aan die passen bij ons lesaanbod. Ook voor IPC worden thematisch kunst & cultuuractiviteiten aaangeboden voor de kinderen van de klas. 

Muziekonderwijs

Kinderen genieten bij het maken van muziek, ze leren zich goed te concentreren en door te zetten. Daarnaast is wetenschappelijk aangetoond dat muziek een gunstig effect heeft op leren. De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen wekelijks muziekles van een muziekdocent van het Klooster in Woerden. Zingen is de basis van deze muzieklessen. De kinderen leren veel liedjes, spreken en klappen ritmes, leren handgebaren bij toonhoogtes, zijn zelf dirigent en bewegen heerlijk op muziek. In groep 5 worden vanuit Carolus extra muzieklessen aangeboden. 

Klimklas

We hebben aandacht voor alle kinderen, dus ook voor de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. We zijn dit jaar gestart met een Klimklas. Via deze Klimklas bieden we leerlingen in de school extra uitdaging aan. Elke donderdagochtend komen kinderen van deze klas bji elkaar en werken aan een thema met onderzoeksvragen en hogere denkorde vragen. Ze krijgen moeilijke opdrachten, reflectren en leren om te leren. In deze Klimklas zitten een aantal kinderen uit groep 6 t/m 8. In de loop van het schooljaar zullen we de Klimklas verder uitbreiden.