Vreedzame school

Veiligheid en structuur vinden wij belangrijk voor uw kind, ze hebben een positieve invloed op de schoolprestaties. Bij de Graaf Jan werken we daarom met het concept De Vreedzame School.

Veilige omgeving

Uw kind ontwikkelt zich het beste in een veilige omgeving. We werken dan ook vanuit beloning van goed gedrag, bieden duidelijke regels, maken afspraken en sturen aan waar nodig. Deze methode werpt vruchten af, leerlingen en ouders ervaren een goede sfeer en rust.

Positieve omgang

Vanaf groep 1 krijgt uw kind les over ‘omgaan met elkaar’. Hierbij leert uw kind om rekening met elkaar te houden en hoe hij moet reageren bij een conflict. Met de kinderen zijn zes positieve regels opgesteld. Deze regels hangen in elk lokaal:

  • Iedereen hoort erbij.
  • Wij gaan vriendelijk met elkaar om, dan voelt iedereen zich veilig.
  • Wij zorgen ervoor dat iedereen goed kan werken en spelen.
  • Wij zorgen goed voor het materiaal van onszelf en van de ander.
  • Klikken mag als je pesten zag.
  • Stop = stop, nee = nee.

Wij vinden het belangrijk om pesten te voorkomen. Dat is de reden waarom wij een Vreedzame school zijn. Hoe wij met het pesten omgaan, leest u in ons anti-pest protocol.