Vreedzaam

Veiligheid en structuur vinden wij belangrijk voor uw kind, ze hebben een positieve invloed op de schoolprestaties. Bij de Graaf Jan werken we daarom met het concept Vreedzaam.

Veilige omgeving

Uw kind ontwikkelt zich het beste in een veilige omgeving. We werken dan ook vanuit beloning van goed gedrag, bieden duidelijke regels, maken afspraken en sturen aan waar nodig. Deze methode werpt vruchten af, leerlingen en ouders ervaren een goede sfeer en rust.

Positieve omgang

Vanaf groep 1 krijgt uw kind les over ‘omgaan met elkaar’. Hierbij leert uw kind om rekening met elkaar te houden en hoe hij moet reageren bij een conflict. Met de kinderen zijn zes positieve regels opgesteld. Deze regels hangen in elk lokaal:

 • Iedereen hoort erbij.
 • Wij gaan vriendelijk met elkaar om, dan voelt iedereen zich veilig.
 • Wij zorgen ervoor dat iedereen goed kan werken en spelen.
 • Wij zorgen goed voor het materiaal van onszelf en van de ander.
 • Klikken mag als je pesten zag.
 • Stop = stop, nee = nee.

Doelen

Vreedzaam streeft er naar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat.

Democratisch burgerschap

Wanneer er binnen Vreedzaam wordt gesproken over 'democratisch burgerschap’ gaat het niet zozeer om het naleven van wetten of om het gaan stemmen als er verkiezingen zijn. Het gaat vooral over de wijze waarop wij met elkaar omgaan, o.a.:

 • Houden we rekening met elkaar
 • Hoe gaan we om met verschil van mening?
 • Hoe komen we tot een gezamenlijk besluit?
 • Hoe lossen we conflicten op?
 • Voelen we ons verantwoordelijk voor de gemeenschap?
 • Hoe gaan we om met situaties waarin sprake is van onrechtvaardigheid
 • Stellen we ons actief op als andere kinderen gepest worden?

Protocol pesten

Wij vinden het belangrijk om pesten te voorkomen. Dat is de reden waarom wij een Vreedzame school zijn. Hoe wij met het pesten omgaan, leest u in ons anti-pest protocol.