IPC (Great Learning, Great Teaching, Great Fun)

IPC staat voor International Primary Curriculum. Het IPC is ontworpen voor kinderen met alle soorten capaciteiten en leerstijlen en het stimuleert zowel leren in groepen als individueel leren. Het IPC is door een internationaal gezelschap van experts op het gebied van het leren van kinderen ontwikkeld en werd in 2000 geïntroduceerd. Inmiddels wordt het IPC op meer dan 1000 scholen in 65 landen gebruikt.

De hoofdvakken binnen ons onderwijs (rekenen, taal en lezen) worden 's ochtends middels de eigen methodes aangeleerd. Op maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag wordt er les gegeven volgens de IPC-methode. Het IPC staat niet alleen voor leren rond een spannend en interessant thema, het is ook een gestructureerde werkwijze. Kinderen zullen uiteindelijk gaan vragen: “Wat gaan we leren” i.p.v. “Wat gaan we doen”.

https://debosbergschool-live-71402df57b8846d4b1-c2045e1.aldryn-media.io/cms_page_media/20/ipc-learningprocess_nl.png

De leerdoelen vormen de basis voor ieder thema

Rondom een thema worden duidelijke leerdoelen geformuleerd. Vanuit deze leerdoelen worden de activiteiten vormgegeven. Bij de start van iedere IPC-activiteit wordt uitgebreid stilgestaan bij het leerdoel. Kinderen zijn zich zo bewust van wat ze gaan leren. Ieder thema begint met een uitdagende startopdracht. Vanuit de kennisoogst wordt uitgelegd wat er tijdens het thema geleerd gaat worden. Nadat een thema vanuit verschillende vakgebieden (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek en creatieve vorming) is uitgewerkt, wordt het thema op een leuke manier afgesloten. De thema's sluiten aan bij de leef- en belevingswereld van kinderen. IPC prikkelt zo de nieuwsgierigheid.

Het IPC is op onze school ingevoerd over een traject van 2 tot 3 jaar. Dit schooljaar starten we met het invoeren van IPC, waarbij wij begeleid en getraind gaan worden door IPC Nederland.
De groepen 1, 2 en 3 gaan werken volgens de structuur van de units maar gebruiken daarnaast de inhoud van o.a. Lijn 3 en Kleuterplein.

Wilt u meer informatie over wat IPC betekent en inhoudt? Klikt u op onderstaande link om rechtstreeks naar de site van IPC Nederland te gaan of neemt u contact op met de directie van de school.

IPC Nederland